Pravila o privatnosti

Izjava o privatnosti

FINGYM d.o.o., poštuje Vašu privatnost i preduzima mere da zaštiti Vaše lične informacije dobijene preko online formulara na web stranici www.360finance.guru sa obavezom prema Slovenačkim Aktom Zaštite Ličnih Podataka i Pravilniku o Zaštiti Ličnih Podataka.
Pomenuti dokumenti regulišu procesuiranje ličnih podataka, procedure i mere za njihovu zaštitu, kao i odgovornost i kontrolu procedura procesuiranja informacija.
Korisnik web stranice je informisan i složiće se, dozvoliti da će FINGYM d.o.o. koristiti njegove lične podatke da, uz njegovu saglasnost bude obavešten o novitetima i poslovnim prilikama, da bude kontaktiran, i da FINGYM d.o.o. može upotrebiti njegove lične podatke (uključujući e-mail adresu i/ili broj telefona) i u svrhe svakodnevnog istraživanja marketinga, posmatranja, prilagoditi ponude, analizirati profil, segmentirati, ispitivati, procesuirati statističke podatke i iznositi druge vrste marketinških i poslovnih analiza sa ciljem unapređenja ponude i korisničkog iskustva, uglavnom za svrhe direktnog marketinga, komunikacije i informacije komercijalnih akcija i noviteta koje ponuda sadrži ili slanja ovakvih notifikacija kao i za ostale slične svrhe, i da se obavesti, do raskida ili nakon raskida poslovnog odnosa, o ponudi, novitetima i prilikama, da bude prijavljen za prijem magazina, brošura, i ostalog propagandnog materijala o celokuponoj ponudi firme FINGYM d.o.o. i njenim povezanim firmama, koristeći različite vidove komunikacije, kao sto je telefon, lična pošta, elektronska pošta, poruke i slično. Nakon predavanja podataka firmi FINGYM d.o.o. nakon potvrđivanja unosa u određena polja formulara, korisnik postaje saglasan da firma procesuira pomenute podatke u svoju bazu podataka u gore pomenute svrhe.
Takođe, korisnik će biti saglasan da FINGYM d.o.o. može potvrditi dobijene podatke firmama, sa kojima je u vezi poslovno, ugovorom ili na drugi način ili sa kojima je u procesu povezivanja, ili sa firmama koje su članice iste poslovne grupe firmi, i licima ovlašćenim za zastupanje i potvrdu osiguranja i investicija, ili trećim licima imajući pravnu podlogu za primanje, procesuiranje, potvrdu ili skladištenje ličnih podataka. Pomenuti primaoci ličnih podataka mogu procesuirati podatke sa dozvolom za procesuiranje ličnih podataka predajom od strane FINGYM d.o.o. prema primenjivim regulacijama, ličnoj saglasnosti pojedinca ili ugovornim odnosom, i saglasnošću datom od strane FINGYM d.o.o. individualnom primaocu - između ostalog i u svrhu direktnog marketinga ili podataka za marketinške kampanje i novine u njihovoj ponudi kao i u svrhu komunikacije sa Vama. Prenos podataka je dobrovoljan. Korisnik web stranice je upoznat da može od FINGYM d.o.o. zahtevati prekid korišćenja njegovih ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga, opisanog u ovom tekstu, bilo kada, potvrđujući raskid registracije na adresu elektronske pošte info@360finance.guru.
Korisnik web stranice se obaveštava o činjenici da svaki pojedinac ima pravo da pristupi, prepiše, kopira, dopuni, ispravi, zabrani ili obriše lične podatke koje su u vezi sa njim prema Aktu o Zaštiti Ličnih Podataka (ZVOP-1), osim u slučaju kada je ovo pravo ograničeno određenim zakonom.

Ograđivanje

Sadržaj web stranice je pripremljen za korisnika precizno i oprezno i u skladu je sa profesionalnim standardima firme FINGYM d.o.o. Njegova svrha je informativne i edukativne prirode pa tako, FINGYM d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu grešku u sadržaju ili ispravnost i tačnost objavljenih podataka, koji su mogli nastati usled vremenske razlike, gramatičkih grešaka ili drugih nepredvidivih stvari. Takođe, FINGYM d.o.o. ne snosi odgovornost za oblik i sadržaj koji se dobiju eksternim vezama, koji ne pripada FINGYM d.o.o.
FINGYM d.o.o. zadržava pravo da delom ili ucelo izmeni ili obriše sadržaj tih web stranica, bez prethodnog upozorenja. Svi korisnici koriste objavljeni sadržaj na njihovu odgovornost.
Sadržaj na tim stranicama ne predstavlja preporuke za kupovinu ili prodaju finansijskih proizvoda, niti predstavlja ponudu ili poziv za ponudu i prodaju finansijskih proizvoda, već je pre usmerena na informisanje javnosti o uslugama firme FINGYM d.o.o. i razvoju na tržištu kapitala. Raniji uspeh finansijskih proizvoda nije pokazatelj budućeg finansijskog uspeha. FINGYM d.o.o. neće biti odgovoran za lošu funkcionalnost web stranica i neće biti odgovoran za preciznost i kompetentnost objavljenih informacija i neće preuzeti odgovornost za eventualne posledice nastale njihovim korišćenjem.
Sadržaj stranice je informativnog i edukativnog karaktera i namenjen je široj javnosti. Prema tome, ne uzima se u obzir iskustvo, finansijske mogućnosti, i namere pojedinca, u cilju investiranja u finansijske proizvode, što može bitno uticati na sadržaj ove web stranice pod nepromenjenim drugim okolnostima, i pripremljen je i prezentovan samo u svrhu informisanja i prezentovanja spektra usluga firme FINGYM d.o.o. Investiranjem u finansijske proizvode se izlažete riziku pa je prema tome oprez od svih oblika rizika u investiranju u finansijske proizvode preduslov za donošenje adekvatne odluke o investiciji. Kada je reč o podacima o rezultatima finansijskog proizvoda ili usluga pojedinca u prošlosti, treba podsetiti da prošli rezultat nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata. Trebalo bi da konsultujete finansijskog stručnjaka pre odluke o određenoj investiciji.
Sadržaj ove web stranice je poslovna komunikacija u skladu sa članom 212 Slovenačkog Akta o Tržištu Finansijskih Instrumenata (Official Gazette of the RS, No. 67/2007 with amendments; ZTFI) i ne ispunjava uslove koji se odnose na istraživanje investiranja.
FINGYM d.o.o. će učiniti sve od sebe za nesmetano fukcionisanje ove web stranice, ali ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili izgubljenu zaradu ili nematerijalnu štetu, što bi moglo biti uzrokovano korisniku lošim funkcionisanjem stranice www.360finance.guru.
FINGYM d.o.o. može promeniti web stranicu www.360finance.guru u bilo koje vreme bez prethodne najave.

Linkovi za druge web stranice

Ova web stranica sadrži veze sa drugim web stranicama koje omogućavaju korisnicima da izađe sa ove web stranice i pogleda sadržaje koji su u vlasništvu drugih lica. FINGYM d.o.o. neće biti odgovoran za promene, ažuriranje ili nadgledanje sadržaja na tim povezanim web stranicama. Činjenica da ova web stranica nudi vezu za neku drugu web stranicu, ne mora nužno sadržati saglasnost, autorizaciju, sponzorstvo ili vezu sa ovom web stranicom, njenim vlasnicima ili ponuđačima. Upotreba online informacija i oslanjanje na ove informacije nosi određene rizike. Tako, FINGYM d.o.o. poziva posetioce da se upoznaju sa ovim rizicima pre nego što koriste ili se oslanjaju na takve informacije.

Važeći zakoni i nadležnosti

Gosti na stranici www.360finance.guru slažu se da je nadležno pravo Republike Slovenije za korišćenje ove web stranice i za tumačenje ovih pravila.
Sud u Ljubljani ima nadležnost u svim sporovima u vezi sa korišćenjem ove web stranice.

Usklađenost sa pravnim obaveštenjem

Pristupom web stranici www.360finance.guru smatra se da se slažete sa svim ograničenjima i uslovima navedenim ovde. Nastavljanjem korišćenja sadržaja na ovoj web stranici , slažete se sa ovim pravilima.